Quyền học tập không hạn chế của công dân có nghĩa là, công dân có quyền

Xuất bản: 18/12/2020 - Cập nhật: 29/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Quyền học tập không hạn chế của công dân có nghĩa là, công dân có quyền

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Quyền học tập không hạn chế của công dân có nghĩa là, công dân có quyền học ở mọi bậc học thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Bất kì công dân nào, nếu đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật đều có quyền học tập, lao động, kinh doanh. Điều này thể hiện

Bất kì công dân nào, nếu đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật đều có quyền học tập, lao động, kinh doanh. Điều này thể hiện công dân bình đẳng về quyền.

Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của quyền học tập là mọi công dân đều được

Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của quyền học tập là mọi công dân đều được bình đẳng về cơ hội học tập.

Một trong những nội dung của quyền học tập là mọi công dân đều được

Một trong những nội dung của quyền học tập là mọi công dân đều được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập.

Nội dung nào dưới đây thể hiện quyền học tập của công dân?

Học tập là một trong những quyền cơ bản của con người, của công dân, theo đó, Mọi công dân có quyền học không hạn chế; có thể học bất cứ ngành nghề nào phù hợp; có quyền học thường xuyên, học suốt đời. Vậy mọi công dân đều có quyền học tập không hạn chế thể hiện quyền học tập của công dân.

Nội dung cơ bản của quyền học tập của công dân là

Nội dung cơ bản của quyền học tập của công dân là mọi công dân đều bình đẳng về cơ hội học tập

Quyền học tập của công dân không bao gồm nội dung nào dưới đây ?

Quyền học tập của công dân không bao gồm quyền được học ở bất cứ trường đại học nào theo sở thích.
Nội dung cơ bản của quyền học tập của công dân theo quy định của pháp luật:

  • Mọi công dân có thể học không hạn chế, từ bậc giáo dục tiểu học đến trung học, đại học, sau đại học;
  • Có thể học bất cứ ngành nghề nào thích hợp với bản thân
  • Có thể học bằng nhiều hình thức, học suốt đời

Công dân có thể học ở hệ chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, học tập trung hoặc không tập trung, học ban ngày hoặc học buổi tối... thể hiện nội dung nào của quyền học tập?

Công dân có thể học ở hệ chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, học tập trung hoặc không tập trung, học ban ngày hoặc học buổi tối... thể hiện nội dung học thường xuyên, suốt đời của quyền học tập.

Theo quy định của pháp luật, công dân có thể được học ở các trường công lập, trường dân lập, trường tư thục là thể hiện nội dung nào sau đây của quyền học tập?

Công dân có thể được học ở các trường công lập, trường dân lập, trường tư thục là thể hiện nội dung học thường xuyên, học suốt đời của quyền học tập.

Hãy chỉ ra một trong các nội dung cỏ bản về quyền học tập của công dân:

Một trong các nội dung cỏ bản về quyền học tập của công dân: Mọi công dân đều được bình đẳng về cơ hội học tập.

Theo quy định của pháp luật, công dân có thể học từ Tiểu học đến Trung học, Đại học và Sau đại học là thể hiện nội dung nào sau đây của quyền học tập?

Theo quy định của pháp luật, công dân có thể học từ Tiểu học đến Trung học, Đại học và Sau đại học là thể hiện nội dung học không hạn chế của quyền học tập.

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X