Quy ước về góc độ cắm hoa dạng thắng đứng nào là không đúng ?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Quy ước về góc độ cắm hoa dạng thắng đứng nào là không đúng ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Quy ước về góc độ cắm hoa dạng thắng đứng là:
+ Cành Quy ước về góc độ cắm hoa dạng thắng đứng nào là không đúng ? C. Cành  thường hình ảnh 2 thường nghiêng khoảng 10-15⁰
hoặc thẳng đứng
+ Cành Quy ước về góc độ cắm hoa dạng thắng đứng nào là không đúng ? C. Cành  thường hình ảnh 3 thường nghiêng 45⁰
.
+ Cành {{alt}} hình ảnh 6 thường nghiêng 75⁰ về phía đối diện - SGK trang 57

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 6 mới nhất

X