Quy trình cắm hoa dạng tỏa tròn không bao gồm?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Quy trình cắm hoa dạng tỏa tròn không bao gồm?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Quy trình cắm hoa dạng tỏa tròn bao gồm 5 bước:
+ Cắm 1 cành cúc màu vàng nhạt làm cành chính ở giữa bình có chiều dài = D
+ Cắm 4 cành cúc màu sẫm làm cành chính có chiều dài = D, chia làm 4 phần
+ Cắm 4 cành cúc màu nhạt làm cành chính thứ 2 có chiều dài = D xen lẫn màu sẫm
+ Cắm cách cành cúc màu trắng xen lẫn vàng nhạt và vàng sẫm xung quanh
+ Cắm thêm lá dương xỉ, hoa cúc kim... vào khoảng trống - SGK trang 62

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 6 mới nhất

X