Quy luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng:

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Quy luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Quy luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng biến dị tổ hợp vô cùng phong phú ở loài giao phối.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X