In Vietnam, most parents expect their children to try his best at school

Xuất bản: 15/03/2023 - Cập nhật: 15/03/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Question 28. In Vietnam, most parents expect their children to try his best at school for a bright future.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X