Quan sát một vật thả rơi trên cao xuống, hãy cho biết tác dụng của trọng lực đã

Xuất bản: 07/04/2022 - Cập nhật: 07/04/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Quan sát một vật thả rơi trên cao xuống, hãy cho biết tác dụng của trọng lực đã làm cho đại lượng vật lý nào thay đổi?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Trọng lực tác dụng vào vật làm vật thay đổi vận tốc.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 8 mới nhất

X