Quá trình tổng hợp ARN được thực hiện từ khuôn mẫu của

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Quá trình tổng hợp ARN được thực hiện từ khuôn mẫu của

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Tổng hợp ARN dựa trên khuôn mẫu của ADN dưới tác động của các enzim

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X