Quá trình thụ tinh có ý nghĩa gì ?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Quá trình thụ tinh có ý nghĩa gì ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Quá trình thụ tinh có ý nghĩa:
+ Giúp duy trì bộ NST 2n đặc trưng của loài.
+ Tạo nên hợp tử có tính di truyền.

+ Góp phần tạo ra nhiều biến dị tổ hợp

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X