Quá trình chuyển hóa năng lượng trong nhà máy điện gió là:

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 16/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Quá trình chuyển hóa năng lượng trong nhà máy điện gió là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Quá trình chuyển hóa năng lượng trong nhà máy điện gió là: Năng lượng gió - Cơ năng - Điện năng

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 9 mới nhất

X