Qua đoạn trích Chiến thắng Mtao Mxây, có thể thấy Đăm Săn thuộc kiểu nhân vật

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 18/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Qua đoạn trích Chiến thắng Mtao Mxây, có thể thấy Đăm Săn thuộc kiểu nhân vật gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Qua đoạn trích Chiến thắng Mtao Mxây, có thể thấy Đăm Săn thuộc kiểu nhân vật anh hùng sử thi và anh hùng chiến trận.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X