Portuguese_______as an official language in this city for age.

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 04/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống:
Portuguese_______as an official language in this city for age.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Chủ ngữ là "Portuguese" => câu ở thể bị động

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh Test mới nhất

X