Phương trình tanleft ( x-fracpi 4 right )=0 có nghiệm là:

19/08/2020 11

Câu Hỏi:
Phương trình $tan\left ( x-\frac{\pi }{4} \right )=0$ có nghiệm là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Phương trình $tan\left ( x-\frac{\pi }{4} \right )=0$ có nghiệm là$x=\frac{\pi }{4}+k\pi ,k\in \mathbb{Z}$.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 11 mới nhất

X