Phương trình cosfracx2=-1 có nghiệm là:

19/08/2020 43

Câu Hỏi:
Phương trình $cos\frac{x}{2}=-1$ có nghiệm là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Phương trình $cos\frac{x}{2}=-1$ có nghiệm là $x=2\pi +k4\pi ,k\in \mathbb{Z}$

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 11 mới nhất

X