Phương án nào sau đây nêu đúng đặc điểm văn bản thông tin thể hiện trong đoạn trích trên?

30/06/2021 39

Câu Hỏi:
Phương án nào sau đây nêu đúng đặc điểm văn bản thông tin thể hiện trong đoạn trích trên?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng:
Phương án nêu đúng đặc điểm văn bản thông tin thể hiện trong đoạn trích trên là nhiều trạng ngữ chỉ thời gian, nơi chốn

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 6 mới nhất

X