Phương án nào nêu đúng ý nghĩa (bài học) rút ra được từ câu chuyện trên?

29/12/2022 7

Câu Hỏi:
Đọc câu chuyện sau và chọn phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi:
LỪA ĐỘI LỐT SƯ TỬ

Một hôm, lừa lấy được bộ lông sư tử do thợ săn quẳng ra ngoài để phơi. Nó khoác vào và tiến về làng. Khi nó đến gần thì tất cả, người cũng như thú, đều bỏ chạy, và trong ngày hôm ấy, nó là một chú lừa đầy kiêu hãnh. Trong lúc sung sướng, nó cao giọng hi lên một tiếng, tức thì mọi người nhận ra nó, và người chủ chạy ra nện cho một trận nên thân vì cái tội làm cho mọi người hoảng loạn. Ngay sau đó, cáo chạy lại bảo với nó rằng: “A, ta nhận ra nhà ngươi! Cái mã bề ngoài có thể che mắt được người đời, còn lời nói sẽ bộc lộ kẻ ngốc.”.
(Trích Tuyển tập ngụ ngôn Ê-đốp, NXB Thanh niên, Hà Nội, 2000)
Phương án nào nêu đúng ý nghĩa (bài học) rút ra được từ câu chuyện trên?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Ý nghĩa (bài học) rút ra được từ câu chuyện trên là mượn danh tiếng của người khác sẽ chuốc họa vào thân.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 7 mới nhất

X