Phương án nào nêu đúng căn cứ để xác định đoạn trích trên là văn bản thông tin về một sự kiện lịch sử?

30/06/2021 24

Câu Hỏi:
Phương án nào nêu đúng căn cứ để xác định đoạn trích trên là văn bản thông tin về một sự kiện lịch sử?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng:
Phương án nêu đúng căn cứ để xác định đoạn trích trên là văn bản thông tin về một sự kiện lịch sử là nêu lên các diễn biến quan trọng về việc kí kết Hiệp định Pa-ri

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 6 mới nhất

X