Phủ định biện chứng

Xuất bản: 15/10/2020 - Cập nhật: 15/10/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Phủ định biện chứng

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Phủ định biện chứng là cái mới ra đời phủ định cái cũ nhưng nó bị cái mới hơn phủ định.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 10 mới nhất

X