Phong trào Hội kín phát triển rầm rộ ở tỉnh nào của Nam kì?

Xuất bản: 01/11/2021 - Cập nhật: 01/11/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Phong trào Hội kín phát triển rầm rộ ở tỉnh nào của Nam kì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Phong trào Hội kín phát triển rầm rộ ở Nam kì đặc biệt là Sài Gòn

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X