Phong trào chống thuế, chống bắt phu bùng lên mạnh mẽ trong những năm 1925 -1926

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Phong trào chống thuế, chống bắt phu bùng lên mạnh mẽ trong những năm 1925 -1926 ở:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X