Phép lai dưới đây có khả năng tạo nhiều biến dị tổ hợp nhất là:

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Phép lai dưới đây có khả năng tạo nhiều biến dị tổ hợp nhất là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Phép lai có khả năng tạo nhiều KG, KH → có biến dị tổ hợp nhất là: AaBbDd x AaBbDd

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X