Phát biểu nào sau đây sai khi nói về tiêu hóa ở động vật?

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 21/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về tiêu hóa ở động vật?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Phát biểu sai về tiêu hóa ở động vật là A, thức ăn được tiêu hoá hoá học trong túi tiêu hoá.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học Thi mới nhất

X