Phát biểu nào sau đây sai?

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 09/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Phát biểu nào sau đây sai?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C


Đáp án: C
Vì đèn sợi đốt không ti

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 8 mới nhất

X