Phát biểu nào sau đây là một phát biểu chính xác?

Xuất bản: 02/11/2020 - Cập nhật: 02/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Phát biểu nào sau đây là một phát biểu chính xác?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tài chính- ngân hàng học mới nhất

X