Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về lực đàn hồi?

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về lực đàn hồi?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X