Phát biểu nào là sai khi nói về đặc điểm thích nghi của thằn lằn với đời sống

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 09/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Phát biểu nào là sai khi nói về đặc điểm thích nghi của thằn lằn với đời sống trên cạn

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 7 mới nhất

X