Phát biểu nào dưới đây về chuột đồng nhỏ là sai ?

09/11/2020 73

Câu Hỏi:
Phát biểu nào dưới đây về chuột đồng nhỏ là sai ?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 7 mới nhất

X