Pháp đã dựa vào giai cấp nào để cai trị nước ta?

Xuất bản: 29/10/2021 - Cập nhật: 29/10/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Pháp đã dựa vào giai cấp nào để cai trị nước ta?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Pháp đã dựa vào giai cấp đại địa chủ phong kiến để cai trị nước ta

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X