Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng trao đổi?

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng trao đổi?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Phản ứng 2FeCO3 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 2CO2 + 4H2O không phải là phản ứng trao đổi

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X