Phản ứng nào sau đây chứng minh hợp chất sắt(II) có tính khử?

Xuất bản: 20/06/2024 - Cập nhật: 20/06/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Phản ứng nào sau đây chứng minh hợp chất sắt(II) có tính khử?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Phản ứng B chứng minh hợp chất sắt(II) có tính khử (số oxi hóa của sắt tăng từ +2 lên +3).

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X