Phản ứng nào dùng để điều chế silic trong công nghiệp ?

03/12/2020 1,594

Câu Hỏi:
Phản ứng nào dùng để điều chế silic trong công nghiệp ?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Phản ứng dùng để điều chế silic trong công nghiệp là SiO2 + 2C → Si + 2CO.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X