Phân tử ARN được tổng hợp có trình tự các nuclêotit

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Phân tử ARN được tổng hợp có trình tự các nuclêotit

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Phân tử ARN được tổng hợp có trình tự các nuclêotit bổ sung với mạch mã gốc trong đó T được thay bằng C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X