Phần lớn biên giới phía Nam của Ai Cập cổ đại tiếp giáp với:

Xuất bản: 03/11/2020 - Cập nhật: 29/08/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Phần lớn biên giới phía Nam của Ai Cập cổ đại tiếp giáp với:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Phần lớn biên giới phía Nam của Ai Cập cổ đại tiếp giáp với cao nguyên Nubi.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Nhà nước Ai Cập cổ đại được hình thành trên lưu vực sông

Nhà nước Ai Cập cổ đại được hình thành trên lưu vực sông Nin.
Ai Cập cổ đại là một nền văn minh cổ đại nằm ở Đông Bắc châu Phi, tập trung dọc theo hạ lưu của sông Nile (đọc là Nin) thuộc khu vực ngày nay là đất nước Ai Cập.

Chữ viết của người Ai Cập cổ đại còn được lưu lại nhiều nhất trong các văn bản thuộc lĩnh vực:

Chữ viết của người Ai Cập cổ đại còn được lưu lại nhiều nhất trong các văn bản thuộc lĩnh vực: Tôn giáo.

Ai Cập cổ đại được hình thành trên lưu vực của sông

Sông Nin được coi là tặng phẩm của Ai Cập, vì tại đây, Ai Cập cổ đại đã được hình thành và tạo nên một nền văn minh rực rỡ.

Thần sông Nile - thần bảo trợ nông nghiệp ở Ai Cập cổ đại - có tên gọi là?

Thần sông Nile - thần bảo trợ nông nghiệp ở Ai Cập cổ đại - có tên gọi là: Horus.

Người Ai cập cổ đại dùng hình vẽ con nòng nọc để chỉ con số?

Người Ai cập cổ đại dùng hình vẽ con nòng nọc để chỉ con số 100.000.

Người có công đâu tiên giải mã chữ viết của người Ai Cập cổ đại là ai? Nước nào?

Người có công đâu tiên giải mã chữ viết của người Ai Cập cổ đại là Champollion, người Pháp.

Người Ai cập cổ đại dùng hình vẽ con nòng nọc để chỉ con số:

Người Ai Cập cổ đại dùng hình vẽ con nòng nọc để chỉ con số 100.000

Người Ai Cập cổ đại đã tính được số pi bằng

Người Ai Cập cổ đại đã tính được số pi bằng 3,16.

Vì sao người Ai Cập cổ đại lại thành thạo về hình học?

Người Ai Cập cổ đại lại thành thạo về hình học vì phải đo lại ruộng đất và xây dựng các công trình đền tháp.
Người Ai Cập thời cổ đại lại thành thạo về hình học do:
- Điều kiện tự nhiên: hàng năm nước sông Nin dâng lên san bằng những ô ruộng đã được phân chia từ trước

đề trắc nghiệm xã hội - nhân văn học mới nhất

X