Phần lãnh thổ phía bắc nước ta không có thành phần loài nào sau đây?

Xuất bản: 29/08/2023 - Cập nhật: 29/08/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Phần lãnh thổ phía bắc nước ta không có thành phần loài nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Phần lãnh thổ phía bắc nước ta không có thành phần loài xích đạo.

Hà Anh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Phần lãnh thổ phía Bắc nước ta có thành phần thực vật cận nhiệt chủ yếu do tác động của

Phần lãnh thổ phía Bắc nước ta có thành phần thực vật cận nhiệt chủ yếu do tác động của vị trí địa lí, địa hình, khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh.

Đặc điểm nhiệt độ nào dưới đây không phải của khí hậu phần lãnh thổ phía Bắc( từ dãy Bạch Mã trở ra)

Đặc điểm nhiệt độ không phải của khí hậu phần lãnh thổ phía Bắc là nền nhiệt độ thiên về khí hậu xích đạo

Đặc điểm và nhiệt độ của khí hậu phần lãnh thổ phía Bắc ( từ dãy Bạch Mã trở ra ) là

Đặc điểm và nhiệt độ của khí hậu phần lãnh thổ phía Bắc ( từ dãy Bạch Mã trở ra ) là nhiệt độ trung bình trên 20oC, biên độ nhiệt độ trung bình năm lớn

Nhận định nào dưới đây không đúng với đặc điểm khí hậu của phần lãnh thổ phía Bắc nước ta?

Phần lãnh thổ phía Bắc nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa với một mùa đông lạnh, biên độ nhiệt trung bình năm lớn, khoảng 10 – 12 0C (do chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của gió mùa Đông Bắc khiến nhiệt mùa đông hạ thấp).

=> Nhận xét biên độ nhiệt trung bình năm nhỏ là không đúng

Thiên nhiên phần lãnh thổ phía Bắc ( từ dãy Bạch Mã trở ra) đặc trưng cho vùng khí hậu nào

Thiên nhiên phần lãnh thổ phía Bắc ( từ dãy Bạch Mã trở ra) đặc trưng cho vùng khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X