Phân bố gia cầm khác với phân bố của chăn nuôi châu, bò, dê, cừu là

Xuất bản: 14/10/2020 - Cập nhật: 14/10/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Phân bố gia cầm khác với phân bố của chăn nuôi châu, bò, dê, cừu là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Phân bố gia cầm khác với phân bố của chăn nuôi châu, bò, dê, cừu là gắn với các vùng sản xuất lương thực thâm canh.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 10 mới nhất

X