Phải cung cấp cho 5kg kim loại này ở 200C một nhiệt lượng là 57kJ để nó nóng lên

Xuất bản: 26/11/2020 - Cập nhật: 26/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Phải cung cấp cho 5kg kim loại này ở ${20}^{0}$C một nhiệt lượng là 57kJ để nó nóng lên ${50}^{0}$C. Đó là kim loại gì? Biết nhiệt dung riêng của các chất được cho trong bảng sau:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Đáp án B

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 8 mới nhất

X