Our family is like a heaven. There is peace, prosperity, love and care. The

Xuất bản: 24/08/2020 - Cập nhật: 24/08/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Our family is like a heaven. There is peace, prosperity, love and care. The younger’s have regard and respect for the elders while the elders shower them with their love and affection. The instructions of the elders are followed with great respect. If a member has some problem the whole family is beside him. I am proud of my family.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Dựa vào câu: “There are six members in my family”. Dịch cả câu: Có 6 thành viên trong ngôi nhà của tôi.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Dựa vào câu: “Our grandfather is the head of the family... His decision is final in family matters”. Dịch cả câu: Ông tôi là chủ gia đình… Quyết định của ông là cuối cùng trong các công việc gia đình.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Dựa vào câu: “His decision is never influenced by any other”. Dịch cả câu: Quyết định của ông không bao giờ bị lay động bởi bất kì ai.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Dựa vào câu: “My father is a police officer. He is a great disciplinarian”. Dịch cả câu: Bố tôi là một cán bộ cảnh sát. Ông là người rất kỉ luật.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Dựa vào câu: “She is soft-natured and caring. She takes great care of us”. Dịch cả câu: Bà ấy rất dịu hiền và chu đáo. Bà ấy chăm sóc chúng tôi rất chu đáo.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Dựa vào câu: “We learnt the lesson of punctuality and honesty from our grandfather”. Dịch cả câu: Chúng tôi học được bài học về sự đúng giờ và chân thật từ ông.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Dựa vào câu: “Since our childhood, we have been put into the habit of rising early in the morning”. Dịch cả câu: Từ bé, chúng tôi đã vào khuôn phép dậy sớm vào buổi sáng.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Dựa vào câu: “The younger’s have regard and respect for the elders while the elders shower them with their love and affection”. Dịch cả câu: Người trẻ tôn trọng người lớn tuổi trong khi người lớn tuổi đối với người dưới bằng tình yêu thương là lòng cảm mến.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Dựa vào câu: “If a member has some problem the whole family is beside him”. Dịch cả câu: Nếu một thành viên có chút vấn đề, cả gia đình sẽ bên cạnh người đó.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Dựa vào nội dung toàn bài. Dịch câu: Brian yêu gia đình mình.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 10 mới nhất

X