Ông bắt đầu công việc ngoại giao cho quốc gia với công việc gì?

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Ông bắt đầu công việc ngoại giao cho quốc gia với công việc gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 9 mới nhất

X