Ở vùng Đồng bằng sông Hồng do phát triển mạnh ngành công nghiệp nên

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Ở vùng Đồng bằng sông Hồng do phát triển mạnh ngành công nghiệp nên

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Ở vùng Đồng bằng sông Hồng do phát triển mạnh ngành công nghiệp nên đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X