Ở trên các núi cao, khi gọi nhau khó nghe hơn ở chân núi vì:

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Ở trên các núi cao, khi gọi nhau khó nghe hơn ở chân núi vì:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X