Ở sâu bướm, hoocmôn ecdixơn có tác dụng sinh lí nào sau đây?

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 28/10/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Ở sâu bướm, hoocmôn ecdixơn có tác dụng sinh lí nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Ở các loài sâu bướm, ecdixơn và juvenin là 2 loại hoocmôn có vai trò quan trọng đối với sự sinh trưởng và phát triển. Trong đó ecdixơn có tác dụng gây lột xác ở sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Đặc điểm nào không có ở hoocmôn thực vật?

Hoocmôn thực vật là các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng điều tiết hoạt động sống của cây.
Hoocmon ở thực vật có đặc điểm chung là:

  • Được tạo ra ở một nơi nhưng gây ra phản ứng ở một nơi khác trong cây.
  • Với nồng độ rất thấp nhưng gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể.
  • Tính chuyên hoá thấp hơn nhiều so với hoocmôn ở động vật bậc cao.

Ở người, sau khi vận động thể thao, nồng độ glucôzơ trong máu giảm, tuyến tụy tiết ra loại hoocmôn nào sau đây để chuyển glicogen ở gan thành glucôzơ đưa vào máu làm cho nồng độ glucôzơ trong máu tăng lên dẫn đến duy trì ở mức ổn định?

Ở người, sau khi vận động thể thao, nồng độ glucôzơ trong máu giảm, tuyến tụy tiết ra loại hoocmôn để chuyển glicogen ở gan thành glucôzơ đưa vào máu làm cho nồng độ glucôzơ trong máu tăng lên dẫn đến duy trì ở mức ổn định là glucagôn.

Xitôkilin có vai trò:

Xitôkilin có vai trò kích thích nguyên phân ở mô phân sinh và phát triển chồi bên, làm chậm sự hoá già của tế bào.

Hoocmôn thực vật là những chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra:

Hoocmôn thực vật là những chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng điều tiết sinh trưởng của cây.

Hoocmôn thực vật (còn gọi là nội tiết tố thực vật) là những chất hóa học điều hòa sự phát triển của thực vật. Chúng thường được sản sinh bởi bản thân thực vật, nhưng một số hợp chất do vi khuẩn hay nấm tiết ra cũng có tác động lên tăng trưởng và phát triển của thực vật. Hiện nay có một lượng lớn hoocmôn thực vật được tổng hợp bởi con người và chúng được gọi là chất điều hòa tăng trưởng thực vật (PGR).

Dùng hoocmôn thực vật nào sau đây để nuôi cấy tế bào và mô thực vật, kích thích chồi nách sinh trưởng?

Để nuôi cấy tế bào và mô thực vật, kích thích chồi nách sinh trưởng, ta có thể sử dụng hoocmôn thực vật xitokinin với nồng độ thích hợp.

Xitokinin là một loại hoocmôn thực vật được sản sinh ở rễ:

- Ở mức độ tế bào, nó kích thích sự phân chia tế bào, làm chậm quá trình già của tế bào.

Thể vàng sản sinh ra hormone:

Thể vàng sản sinh ra hormone progesterol.
Giải thích:
Thể vàng là nang trứng đã giải phóng tế bào trứng phát triển thành nhờ tác dụng của LH. Thể vàng sản sinh ra progesterol phối hợp với estrogen có tác dụng duy trì niêm mạc dạ con dày, xốp đồng thời ức chế tuyến yên tiết FSH và LH.

Thể vàng tiết ra hoocmôn sinh dục nữ là hoocmôn nào?

Thể vàng tiết ra hoocmôn sinh dục nữ là hoocmôn ostrogen.

Hoocmôn thể vàng tiết ra gồm

Thể vàng tiết ra progesteron và ơstrogen.

đề trắc nghiệm sinh học Thi mới nhất

X