Ở nước ta, nơi có thềm lục địa hẹp nhất

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Ở nước ta, nơi có thềm lục địa hẹp nhất

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Ở nước ta, nơi có thềm lục địa hẹp nhất là vùng biển Nam Trung Bộ

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X