Ở người, kiểu tóc do 1 gen gồm 2 alen (A, a) nằm trên NST thường. Một người đàn

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 21/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Ở người, kiểu tóc do 1 gen gồm 2 alen (A, a) nằm trên NST thường. Một người đàn ông tóc xoăn lấy vợ cũng tóc xoăn, sinh lần thứ nhất được 1 trai tóc xoăn và lần thứ hai được 1 gái tóc thẳng. Xác suất họ sinh được 2 người con nêu trên là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Bố mẹ cùng tóc xoăn mà sinh được con tóc thẳng Kiểu gen của bố mẹ đều là dị hợp Aa.

Tỉ lệ sinh được người con tóc xoăn là: 3/4

Tỉ lệ sinh được người con tóc thẳng là: 1/4

Tỉ lệ sinh được con trai (gái) là:1/2. Vậy tỉ lệ sinh được người con trai đầu tóc xoăn, người con gái thứ 2 tóc thẳng là:

3/4.1/2.1/4.1/2=3/64

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học Thi mới nhất

X