Ở 20oC, khối lượng riêng của hơi nước bão hòa là 17,3 g/m3, độ ẩm

09/12/2020 46

Câu Hỏi:
Ở ${20}^{o}{C}$, khối lượng riêng của hơi nước bão hòa là 17,3 g/${m}^{3}$, độ ẩm tương đối là 80%, độ ẩm tuyệt đối là ${a}_{1}$. Ở ${30}^{o}{C}$, khối lượng riêng của hơi nước bão hòa là 30,3 g/${m}^{3}$, độ ẩm tương đối là 75%, độ ẩm tuyệt đối là ${a}_{2}$. Hiệu (${a}_{1}{-}{a}_{2}$) bằng
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X