Nước nào là nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai?

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 26/10/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nước nào là nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai là nước Mĩ
Giải thích: Mĩ là nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại và đã đạt nhiều thành tựu lớn. Mĩ là một trong những nước đi đầu trong các lĩnh vực chế tạo công cụ sản xuất mới (máy tính điện tử, máy tự động), vật liệu mới (polime, vật liệu tổng hợp), năng lượng mới (năng lượng nguyên tử, nhiệt hạch), chinh phục vũ trụ và đi đầu cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai bắt đầu vào khoảng thời gian nào?

Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai bắt đầu giữa những năm 40 của thế kỉ XX.

Những thành tựu chủ yếu về khoa học - kĩ thuật của Mĩ là gì?

Những thành tựu chủ yếu về khoa học - kĩ thuật của Mĩ là tìm ra công cụ sản xuất mới, các nguồn năng lượng mới, tìm ra những vật liệu mới, thực hiện "Cuộc cách mạng xanh" trong nông nghiệp, trong giao thông thông tin liên lạc, chinh phục vũ trụ,... và sản xuất được những vũ khí hiện đại.

Đâu là hạn chế cơ bản của cuộc Cách mạng khoa học – kĩ thuật?

Hạn chế cơ bản của cuộc Cách mạng khoa học – kĩ thuật là chế tạo các loại vũ khí và phương tiện có sức hủy diệt sự sống, ô nhiễm môi trường, tai nạn, dịch bệnh,..

Thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ nhất ứng dụng vào lĩnh vực nào dưới đây?

Thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ nhất ứng dụng vào lĩnh vực sản xuất

Giai đoạn thứ hai của cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai diễn ra trong khoảng thời gian nào?

Giai đoạn thứ hai của cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai diễn ra từ cuộc khủng hoảng năng lượng năm 1973 đến nay

Nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai là:

Nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai là Nhật

Ý nghĩa then chốt, quan trọng nhất của cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai?

Giải thích:

- Đáp án A: Tạo ra một khối lượng hàng hóa đồ sộ cũng là một trong những ý nghĩa của cách mạng Khoa hoc – kĩ thuật nhưng không phải chủ chốt vì từ cách mạng Khoa học – kĩ thuật lần 1 thì khối lượng hành hóa so với sản xuất cũng đã tăng. Đến thời kì này tuy khối lượng hàng hóa có nhiều nhưng không phải đã biểu hiên được tất cả sự thay đổi của sản xuấ dưới tác động của nó.

Ý nghĩa then chốt, quan trọng nhất của cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai?

Ý nghĩa then chốt, quan trọng nhất của cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai là đưa loài người chuyển sang nền văn minh trí tuệ.

Giai đoạn thứ nhất của cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai diễn ra trong khoảng thời gian nào?

Giai đoạn thứ nhất của cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai diễn ra trong khoảng thời gian từ những năm 40 đến những năm 70 của thế kỉ xx

đề trắc nghiệm lịch sử 9 mới nhất

X