Nước nào dưới đây được đánh giá là một nước có đường lối ngoại giao thân Mĩ như

Xuất bản: 07/09/2020 - Cập nhật: 07/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nước nào dưới đây được đánh giá là một nước có đường lối ngoại giao thân Mĩ như hình với bóng ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nước Anh được đánh giá là một nước có đường lối ngoại giao thân Mĩ như hình với bóng.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X