Nửa cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời vào ngày

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nửa cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời vào ngày
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 8

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 6 mới nhất

X