Nối vôn kế với hai đầu bóng đèn tròn chưa sử dụng, trên bóng có ghi 220V

27/11/2020 46

Câu Hỏi:
Nối vôn kế với hai đầu bóng đèn tròn chưa sử dụng, trên bóng có ghi 220V
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X