Nỗi niềm thấm đẫm toàn bộ bài thơ Tràng giang của Huy Cận là:

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Nỗi niềm thấm đẫm toàn bộ bài thơ Tràng giang của Huy Cận là:
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm bài Tràng giang

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 11 mới nhất

X