Nội dung nào sau đây trong quan hệ quốc tế tác động đến cách mạng Việt Nam thời

Xuất bản: 21/05/2024 - Cập nhật: 21/05/2024 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Nội dung nào sau đây trong quan hệ quốc tế tác động đến cách mạng Việt Nam thời kì 1954-1975?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Xu thế hòa hoãn Đông-Tây từ đầu những năm 70 của thế kỉ XX trong quan hệ quốc tế tác động đến cách mạng Việt Nam thời kì 1954-1975

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X