Nội dung nào sau đây phản ánh đầy đủ nhất về tình hình nước ta sau hiệp định

Xuất bản: 12/06/2023 - Cập nhật: 12/06/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Nội dung nào sau đây phản ánh đầy đủ nhất về tình hình nước ta sau hiệp định Giơ-nevơ năm 1954 về Đông Dương?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Theo Loại trừ phương án: Miền Bắc được giải phóng, đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền phản ánh đầy đủ nhất về tình hình nước ta sau hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương. => Chọn C.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X